УСЛУГИ

     Фирмата е лицензирана за извършване на международен транспорт на товари по шосе. Извършваме превоз главно на нови, неупотребявани автомобили, както и на автомобили втора употреба в Европа. Шофьорите ни имат необходимият стаж и обучение, а товарните композиции са напълно оборудвани. Дейността ни е многократно изпитана и редовно преминава одит от водещи европейски транспортни компании, като WWL, Groupe CAT, GEFCO, както и от едни от най-големите европейски и световни производители на автомобили, като BMW, AUDI, DAIMLER, CHEVROLET.

red truck with car cargo

     Нашите водачи са високо-квалифицирани в проверяването на целостта и в товарно/разтоварните процедури. Прецизното подреждане и правилното осигуряване на товара е от първостепенно значение, за да могат да бъдат избегнати каквито и да било щети по превозваните автомобили.

     Разполагаме с модерни GPS системи за проследяване на товарните композиции, чрез които проследяваме по-успешно пътят на товарните ни средства и ни позволяват необходимата гъвкавост за да бъдат избегнати закъснения в доставките.

     Следим постоянно местонахождението на вашите товари, за да може да бъдете информирани най-точно за срока на доставката. Персоналът ни коректно изпълнява всички изисквания на водещите производители на автомобили, относно укрепването на товара.