ИСТОРИЯ

     Нашата фирма стартира своята дейност през 1992г., като ”ЕТ Валери Рангелов” със закупуване на първата си товарна композиция.

car transportation red track

     През 1996г. се създава дружество ”Рин Транс” ООД, което здраво успява да стъпи на българския пазар и увеличава броят на превозните средства.

car transportation red track

     2001г. фирмата прераства в „Рин Транс-Рангелов” ЕООД, с което започва нов период на своето развитие, закупувайки нови автовозни композиции от производителите Volvo, Lohr и Rolfo. През следващите години с нарастването на потреблението на автомобили в България внос от Европа, регулярно и закономерно нараства и броят на товарните автомобили в нашата фирма.

car transportation red track

     По настоящем компанията е специализирана в превоза на нови автомобили в Европа. Разполагаме с различни модели автовозни композиции с цел по-големи и по-гъвкави възможности за товарене на различни комбинации от автомобили.

car transportation red track

     „Рин Транс-Рангелов” ЕООД работи изцяло според европейските изисквания за условия на труда, спазване на работното време на водачите, както и за отделянето на вредни емисии и шум в околната среда.

     Основна цел на фирмата е спазването на изискванията и желанията на товародателя относно сроковете за доставка и целостта на товара.